Més de 30 anys dedicats al teu benestar

AVÍS LEGAL

 

En compliment al que estableix la llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, indiquem les dades de la informació general del nostre lloc:

* Titular: ISEP CLINIC S.L.

* Domicili: C/ Doctor Fleming 26-28, 1er 2a, 08860 Castelldefels.

Tel.: 93.636.77.83

* Número d’Identificació Fiscal: B65763369 

LEGISLACIÓ
Amb caràcter general les relacions entre EL TITULAR amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

 

ÚS I ACCÉS D’USUARIS

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb TITULAR. o qualsevol de les seves delegacions.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat del TITULAR i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit del TITULAR

 

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (LINKS)

EL TITULAR es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent inclús limitar o no permetre l’accés a aquesta informació a certs usuaris. EL TITULAR no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per “links” o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat del TITULAR La presència de “links” o enllaços a les pàgines web del TITULAR. té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

 

Modificació de la Política de la Privacitat

ISEP CLÍNIC CASTELLDEFELS garanteix l’íntegre i ple compliment de les obligacions disposades pel Reglament General de la Llei de Protecció de Dades: Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests i per la qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

 

Seguretat

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptada en la indústria com ara tallafocs, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat de dades. Per aconseguir aquests fins, l’usuari / client accepta que el prestador obtingui dades per efecte de la corresponent autenticació dels controls d’accés.
Tot procés de contractació o que comporti la introducció de dades personals (salut, ideologia, …) seran sempre transmesos mitjançant protocol de comunicació segura (HTTPS: //) de tal manera que cap tercer tingui accés a la informació transmesa via electrònica.

Cal assenyalar que es processen d’acord amb les lleis locals i que no es venen a tercers.

Política de devolució

Tot material que sigui personalitzat i gestionat a petició no podrà retornar-se. En tractar-se de serveis intangibles, no és possible la devolució dels mateixos, en cas que l’usuari ho volgués.

 

Terminis de lliurament

Els serveis es realitzaran en el dia i hora acordada prèvia la contractació. Es podrà modificar sempre que s’hagi avisat amb temps i hi hagi disponibilitat horària per part del professional que ho vagi a atendre.

 

Anul·lació

Un cop contractat els serveis es podran anul·lar amb una antelació de 48 hores, abans de la prestació del mateix amb dret a devolució de l’import o com a adob a la nova cita.

Qualsevol problema té solució

A vegades, per situacions o circumstancies de la vida, necessites ajuda professional.

ISEP Clínic Castelldefels està al teu costat des de fa 30 anys i compta amb un complert equip professional que treballa conjuntament per millorar el teu benestar. 

L’atenció multidisciplinar ens donarà una completa visió del teu cas per dissenyar l’estrategia de recuperació més adient. Per nosaltres ets únic.

ISEP CLINIC CASTELLDEFELS | C/ Dr. Flemimg 26-28 1r 2a, 08860, Castelldefels, Barcelona | Telèfon: 93 636 77 83

Els núvols sempre acaben marxant i surt el sol