Psicologia forense. Peritatges

Què és un petitatge psicològic?

El peritatge psicològic consisteix en l’anàlisi del comportament humà en l’entorn de la Llei i el Dret.  El psicòleg forense és la persona que posseeix els coneixements científics i que a través de les proves pericials il·lustra als Tribunals amb els seus coneixements.

Quan es necessita el servei d’un psicòleg forense?

Bàsicament quan s’ha arribat a situacions límit o s’està imputat. Convé indicar que el 95% dels peritatges forenses els realitzem pel tema de custòdia i abús a menors.

El psicòleg forense intervé tant en l’àmbit civil com en el penal. En l’àmbit penal la prova pericial pot dirigir-se a dos grups ben diferenciats: els acusats o les víctimes.

Com treballa la unitat de peritatges psicològics?

La unitat de peritatges i valoracions psicològiques d’ISEP Clínic està composta per un equip de diferents professionals (psicòlegs forenses i neuropsicòlegs) i elaboren estudis pericials i/o valoracions específiques a instancia de qualsevol particular o professional intern o extern a la nostra institució com advocats, mútues, metges, etc.

El nostre mètode de treball es basa en:

  • Estudi de les preguntes formulades a la sol·licitud pericial.
  • Informació prèvia del cas, estudi de l’expedient, de les diligencies policials, judicials, informes previs, etc.
  • Entrevistes amb el peritat i amb aquelles persones que ens puguin aportar dades rellevants sobre el cas.
  • Formulació d’hipòtesis diagnòstiques.
  • Selecció d’estratègies o tècniques d’exploració.
  • Aplicació de les estratègies.
  • Integració dels resultats o formulació de noves hipòtesis.
  • Elaboració de l’informe, ratificació i, en el seu cas, assistència a l’acte de judici oral.

Qualsevol problema té solució

A vegades, per situacions o circumstàncies de la vida, necessites ajuda professional.

 

93.636.77.83

 

 

ISEP Clínic Castelldefels està al teu costat des de fa 30 anys i compta amb un complert equip professional que treballa conjuntament per millorar el teu benestar. L’atenció multidisciplinar ens donarà una completa visió del teu cas per dissenyar l’estrategia de recuperació més adient. Per nosaltres ets únic.

ISEP CLINIC CASTELLDEFELS | C/ Dr. Flemimg 26-28 1r 2a, 08860, Castelldefels, Barcelona | Telèfon: 93 636 77 83

Els núvols sempre acaben marxant i surt el sol